logo
Tel. +420 777 226 374 | +420 608 413 572 | +420 777 693 328 | info@deratizace-derato.cz

rat (1)

Deratizace

Ochranná deratizace je činnost směřující k ochraně zdraví fyzických osob a chovných zvířat, životních a pracovních podmínek před původci a přenašeči infekčních onemocnění, škodlivými a epidemiologicky významnými hlodavci ve stavbách a jejich bezprostředním okolí, zavedením souboru opatření, která směřují k jejich hubení nebo omezení jejich výskytu.
Provádíme především návrh a zavedení bariérové ochrany objektů, jejíž součástí jsou zejména opatření využívající chemických metod hubení hlodavců, hlavně pomocí rodenticidních nástrah dnes již třetí generace. Součástí naší servisní činnosti, jakožto integrované ochrany před škůdci je:

 • základní rozmístění deratizačních nástrah v uzamykatelných deratizačních staničkách, nebo jednodušších plastových jedovničkách dle deratizačního schématu
 • výstražné označení a očíslování stanovišť s deratizační nástrahou (výstražné samolepky) a jejich umístění po obvodu a uvnitř výrobních a skladovacích prostor objednatele
 • operativní rozmístění živolovných odchytových pastí uvnitř výrobních a skladovacích prostor (dle potřeby)
 • pravidelné kontroly deratizace dle deratizačního harmonogramu (měšíčně, čtvrtletně, pololetně)
 • v rámci plošné deratizace či kontrol deratizace, provádění sběru starých nástrah a nalezených hlodavců a jejich likvidace mimo objekty objednatele
 • průzkum venkovních ploch v bezprostředním okolí objektu a provádění externí deratizace uložením nebo rozsypem do nor
 • zpracování půdorysného DDD schéma objektu se zakreslením a označením deratizačních staniček, monitorovacích míst a dalších DDD aplikačních a monitorovacích prvků
 • vystavení protokolu o provedení úkonů deratizace, jeho zasílání a archivace
 • pravidelné vyhodnocení monitoringu a evidence výskytu škůdců v tabulkách kontrol
 • aktualizace agendy dle platné legislativy – složka DDD vedená na úseku řízení jakosti (protokoly, bezpečnostní listy, povolení, osvědčení k činnosti, pojištění, zdravotní karty, tabulky monitoringu výskytu, atd.)
 • pravidelný pohovor se zákazníkem, poradenství a řešení podnětů v rámci DDD a preventivní ochrany před škůdci

deratisation-miniature (1)

Používané přípravky:

 • granulované – Norat G, Baraki G, Lanirat G
 • zrno – Baraki Z,Lanirat Z
 • nástrahy pevné a pasty – Ratimor měkká návnada,Rodilon,Hubex L,Hubex B,Baraki B (bloky), Storm WBB bloky, Bromadiolone pasta 0,005%
 • nástrahy do vlhka – Norat H,Hubex B Delta,Hubex B Plus,Hubex B Extra,Baraki vokové Bloky a jiné.

K těmto přípravkům lze dle potřeby přimíchat různé atraktanty (např.cukr, masokostní nebo rybí moučku, ryby apod.)