logo
Tel. +420 777 226 374 | +420 608 413 572 | +420 777 693 328 | info@deratizace-derato.cz

Disinfection

Dezinfekce

Chemická dezinfekce je zneškodňování (ničení, inaktivace, odstranění) choroboplodných, nebo jinak škodlivých mikroorganismů ve vnějším prostředí za použití chemických prostředků. Dezinfekci rozdělujeme na ochrannou a ohniskovou.
Ochranná dezinfekce se provádí bez vztahu ke konkrétnímu ohnisku nákazy, tedy i v době, kdy se infekční onemocnění nevyskytuje. Je namířena proti možným cestám šíření nákazy a provádí se průběžně jako součást komplexních hygienických opatření.
Cílem ochranné dezinfekce je udržování prostředí v požadovaném hygienickém stavu, předcházení vzniku onemocnění a projevům „únavy“ daného prostředí.
V rámci dezinfekce provádíme likvidaci choroboplodných zárodků a plísní v zemědělských objektech živočišné výroby (např. chovy drůbeže), mrazírenských, výrobních a skladovacích objektech.

Používané technologie:

  • mokrá cesta (postřik) – vysokotlakými postřikovači MARUYAMA
  • suchá cesta (termomechanický aerosol) – aplikátory aerosolu IGEBA, PULSFOG
  • Používané přípravky:
  • Postřiky – Virkon S, Virocid, Chloramin B, Kick-Start 2,Asep,CID 20,Desam GK
  • Aerosoly – CID 20, Fofit KG, Kick-Start 2,Virkon S